Koprska pisna dediščina : od hrambe javnih dokumentov do ureditve zgodovinskega arhiva : razstavni katalog = Il patrimonio scritto di Capodistria : dalla conservazione dei documenti pubblici al riordino dell'archivio storico : catalogo della mostra


Avtor(ji):
Bonin Zdenka, Rogoznica Deborah
Naslov:
Koprska pisna dediščina : od hrambe javnih dokumentov do ureditve zgodovinskega arhiva : razstavni katalog = Il patrimonio scritto di Capodistria : dalla conservazione dei documenti pubblici al riordino dell'archivio storico : catalogo della mostra
Založba:
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
Leto:
2010
ISBN:
978-961-92704-5-5
UDK:
003(091)(497.4Koper)(083.824)
Jezik:
slov., italij.
Tematsko področje:
ARHIVISTIKA
Obseg:
27 str. : ilustr. ; 30 cm
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
COBISS.SI-ID:
254623232
Ključne besede:
RAZSTAVNI KATALOGI , ARHIVSKI VODNIKI , ARHIVSKO GRADIVO
Reference:
Koprska pisna dediščina : od hrambe javnih dokumentov do ureditve zgodovinskega arhiva
Gradivo
Število izvodov:
1
Signature:
A0477