Koprska pisna dediščina : od hrambe javnih dokumentov do ureditve zgodovinskega arhiva


Avtor(ji):
Bonin Zdenka, Rogoznica Deborah
Naslov:
Koprska pisna dediščina : od hrambe javnih dokumentov do ureditve zgodovinskega arhiva
Založba:
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
Leto:
2010
ISBN / ISSN:
978-961-92704-4-8 : 20 EUR
UDK:
003(091)(497.4Koper)
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
ARHIVISTIKA
Obseg:
149 str. : ilustr. ; 30 cm
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
COBISS.SI-ID:
254087680
Reference:
Koprska pisna dediščina : od hrambe javnih dokumentov do ureditve zgodovinskega arhiva : razstavni katalog = Il patrimonio scritto di Capodistria : dalla conservazione dei documenti pubblici al riordino dell'archivio storico : catalogo della mostra
Gradivo
Število izvodov:
1
Signature:
A0476