Fašizem in Slovenci - izbrane podobe


Avtor(ji):
Dežman Jože - urednik
Naslov:
Fašizem in Slovenci - izbrane podobe
Založba:
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
Leto:
2009
ISBN:
978-3-7086-0483-1
UDK:
94(450.36=163.6)"1918/1945"(082)
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
KULTURNA ZGODOVINA
Obseg:
215 str. : ilustr. ; 30 cm
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
COBISS.SI-ID:
249203456
Ključne besede:
DRUGA SVETOVNA VOJNA , KONCENTRACIJSKO TABORIŠČE , FAŠIZEM , ZAMEJSKI SLOVENCI , ZBORNIKI , LIKOVNI MOTIVI
Število izvodov:
1
Signature:
KZ0199