ZDRAVSTVENE IN HIGIENSKE RAZMERE V LJUBLJANI (1895 - 1910).- (GRADIVO IN RAZPRAVE 12).-LJUBLJANA, 1993


Avtor(ji):
ŠEGA JUDITA
Naslov:
ZDRAVSTVENE IN HIGIENSKE RAZMERE V LJUBLJANI (1895 - 1910).- (GRADIVO IN RAZPRAVE 12).-LJUBLJANA, 1993
Založba:
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
Leto:
1993
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
ARHIVISTIKA
Obseg:
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
Število izvodov:
1
Signature:
A0222