Malteški viteški red na Slovenskem s poudarkom na malteški postojanki (komendi) v Melju pri Mariboru : (od 13. stoletja do začetka 19. stoletja)


Avtor(ji):
Mlinarič Jože
Naslov:
Malteški viteški red na Slovenskem s poudarkom na malteški postojanki (komendi) v Melju pri Mariboru : (od 13. stoletja do začetka 19. stoletja)
Založba:
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
Leto:
2008
ISBN:
978-961-6507-24-0
UDK:
929.71(497.4Maribor)(091)(083.824)
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
ARHIVISTIKA
Obseg:
19 str. : ilustr. ; 30 cm
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
COBISS.SI-ID:
60485889
Ključne besede:
ARHIVSKO GRADIVO , KATALOG RAZSTAVE , RAZSTAVNI KATALOGI
Opomba / Povzetek:
zvezek 29
Število izvodov:
1
Signature:
A0448