Tradicija kot priložnost : "Ob 110. obletnici prve zadružne - Ljudske opekarne v Biljah"


Avtor(ji):
Klančič Majda, Miklavčič Brezigar Inga
Naslov:
Tradicija kot priložnost : "Ob 110. obletnici prve zadružne - Ljudske opekarne v Biljah"
Založba:
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Leto:
2008
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
DOMOZNANSTVO
Obseg:
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
Ključne besede:
RAZSTAVNI KATALOGI , KATALOG RAZSTAVE
Število izvodov:
1
Signature:
D0371