Turner Pavel : objava arhivskih dokumentov : Korespondenca dr. Pavla Turnerja v letih 1885-1923 : BABNIK - BUDERMANN. Viri 8


Avtor(ji):
Friš Darko
Matjašič Friš Mateja
Naslov:
Turner Pavel : objava arhivskih dokumentov : Korespondenca dr. Pavla Turnerja v letih 1885-1923 : BABNIK - BUDERMANN. Viri 8
Založba:
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
Leto:
2006
ISBN:
961-6507-17-6
UDK:
930.253(497.4)
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
ARHIVISTIKA
Obseg:
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
Ključne besede:
KORESPONDENCA , VIRI
Opomba / Povzetek:
8
Reference:
Turner Pavel : objava arhivskih dokumentov : korespondenca dr. Pavla Turnerja Achleitner - Aškerc. Viri 6, 1. zvezek
Gradivo
Število izvodov:
1
Signature:
A0427/002