Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku. 6/2, Imensko kazalo [Thesaurus memoriae. Fontes ; 5]


Avtor(ji):
Preinfalk Miha
Naslov:
Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku. 6/2, Imensko kazalo [Thesaurus memoriae. Fontes ; 5]
Založba:
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
Leto:
2007
ISBN:
978-961-6568-98-2
UDK:
94(497.4)(093), 930.22"1246/1255"
Jezik:
slov.,nem.,ang.
Tematsko področje:
ZGODOVINA
Obseg:
90 str. , 28 cm
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
COBISS.SI-ID:
232412672
Ključne besede:
SLOVENCI , ZGODOVINA , VIRI , SREDNJI VEK , LISTINE , ZGODOVINSKI VIRI
Opomba / Povzetek:
Fontes 5
Število izvodov:
1
Signature:
ZG1415/002