ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 28 : Janez Evangelist Krek v spisih sodobnikov : Iz kronike župnije Grahovo pri Cerknici v času župnika Alojzija Westra (1910-1928) : Kronika župnije Turjak


Avtor(ji):
Benedik Metod, Kolar Bogdan, Škulj Edo
Naslov:
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 28 : Janez Evangelist Krek v spisih sodobnikov : Iz kronike župnije Grahovo pri Cerknici v času župnika Alojzija Westra (1910-1928) : Kronika župnije Turjak
Založba:
ZALOŽBA DRUŽINA
Leto:
2006
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
ARHIVISTIKA
Obseg:
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
Opomba / Povzetek:
Število izvodov:
1
Signature:
A0094/028