VIRI 20 : Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. (#Del #4, Slovenci v zamejstvu in po svetu ter mednarodno priznanje Slovenije)


Avtor(ji):
Klemenčič Matjaž
Kristen Samo, Munda Hirnok Katalin, Trebše Štolfa Milica, Stergar Janez
Naslov:
VIRI 20 : Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. (#Del #4, Slovenci v zamejstvu in po svetu ter mednarodno priznanje Slovenije)
Založba:
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
Leto:
2005
ISBN:
961-6143-20-4
UDK:
323.15(=163.6):94(497.4)"1991/1992"(093)
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
ARHIVISTIKA
Obseg:
307 str. : ilustr. , 30 cm
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
COBISS.SI-ID:
219905024
Ključne besede:
VIRI , SLOVENIJA , ZAMEJSKI SLOVENCI , ZGODOVINA , POLITIČNA ZGODOVINA , MEDNARODNI ODNOSI , ZBORNIKI , DOKUMENTI , ZGODOVINSKI VIRI
Število izvodov:
1
Signature:
A0192/020