OBČINSKA SREDIŠČA V OBDOBJU 1814-1961 NA OBMOČJU SEDANJIH OBČIN AJDOVŠČINA, NOVA GORICA IN TOLMIN.-NOVA GORICA, 1991


Avtor(ji):
NUSDORFER VUKSANOVIĆ METKA, ROSA JURIJ, VIDRIH LAVRENČIČ LILIJANA
Naslov:
OBČINSKA SREDIŠČA V OBDOBJU 1814-1961 NA OBMOČJU SEDANJIH OBČIN AJDOVŠČINA, NOVA GORICA IN TOLMIN.-NOVA GORICA, 1991
Založba:
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
Leto:
1991
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
ARHIVISTIKA
Obseg:
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
Število izvodov:
2
Signature:
A0184/A, A0184/B