Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja [Elektronski vir] : zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike v Radencih od 25. do 27. marca 2009


Avtor(ji):

Naslov:
Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja [Elektronski vir] : zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike v Radencih od 25. do 27. marca 2009
Založba:
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
Leto:
2009
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
ARHIVISTIKA
Obseg:
Vrsta gradiva:
CD/DVD
Ključne besede:
ARHIVIRANJE , ARHIVISTIKA , ZBORNIKI , RADENCI
Število izvodov:
1
Signature:
CD0030