130 let od prvega slovenskega časopisa v Trstu; Naši fantje; Mladika (18.2.1922-5.10.1927); Godbeni krožek v Gorici in okolici; Kaj bo z našimi društvi in z njih premoženjem; Zveza prosvetnih društev v Gorici; Pevski zbor pod vodstvom g. učitelja


Avtor(ji):
Jevnikar Martin, Rustja Josip, Doktorič David, Čermelj Lavo
Naslov:
130 let od prvega slovenskega časopisa v Trstu; Naši fantje; Mladika (18.2.1922-5.10.1927); Godbeni krožek v Gorici in okolici; Kaj bo z našimi društvi in z njih premoženjem; Zveza prosvetnih društev v Gorici; Pevski zbor pod vodstvom g. učitelja
Razvoj zadružništva v Julijski krajini; Zadružna zveza v Gorici; Naša organizacija; Društveno življenje v Slovenskem Primorju med obema svetovnima vojnama
Založba:

Leto:
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
ZGODOVINA
Obseg:
Vrsta gradiva:
Fotokopija
Ključne besede:
PRVI SLOVENSKI ČASOPIS , GODBENI KROŽKI , DRUŠTVA - PREMOŽENJE , PROSVETNO DRUŠTVO , ŠMARJE , PEVSKI ZBORI , ZADRUŽNIŠTVO , ZADRUŽNA ZVEZA
Število izvodov:
1
Signature:
ZG0286/002