SLOVENSKO POMORSKO RIBIŠTVO SKOZI STOLETJA OD TRSTA DO TIMAVE.- TRST, 1995


Avtor(ji):
VOLPI LISJAK BRUNO
Naslov:
SLOVENSKO POMORSKO RIBIŠTVO SKOZI STOLETJA OD TRSTA DO TIMAVE.- TRST, 1995
Založba:
MLADIKA
Leto:
1995
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
ZGODOVINA
Obseg:
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
Število izvodov:
1
Signature:
ZG0746