Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Steiermars (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)


Avtor(ji):

Naslov:
Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Steiermars (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)
Založba:

Leto:
Jezik:
nemški
Tematsko področje:
Tisk do leta 1947 (1967)
Obseg:
Vrsta gradiva:
NEINVENTARIZIRANO
Število izvodov:
2
Signature:
N0021 1889/095 : t.e. 8 , N0021 1889/096 : t.e. 8