Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Oberösterreich und Salzburg (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)


Avtor(ji):

Naslov:
Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Oberösterreich und Salzburg (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)
Založba:

Leto:
Jezik:
nemški
Tematsko področje:
Tisk do leta 1947 (1967)
Obseg:
Vrsta gradiva:
NEINVENTARIZIRANO
Število izvodov:
6
Signature:
N0020 1888/056 : t.e. 8 , N0020 1888/058 : t.e. 8 , N0020 1888/060 : t.e. 8 , N0020 1888/061 : t.e. 8 , N0020 1888/062 : t.e. 8 , N0020 1889/078 : t.e. 8