Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Ungarn (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)


Avtor(ji):

Naslov:
Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Ungarn (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)
Založba:

Leto:
Jezik:
nemški
Tematsko področje:
Tisk do leta 1947 (1967)
Obseg:
Vrsta gradiva:
NEINVENTARIZIRANO
Število izvodov:
19
Signature:
N0019 1886/003 : t.e. 8 , N0019 1886/011 : t.e. 8 , N0019 1886/023 : t.e. 8 , N0019 1887/027 : t.e. 8 , N0019 1887/031 : t.e. 8 , N0019 1887/037 : t.e. 8 , N0019 1887/039 : t.e. 8 , N0019 1887/045 : t.e. 8 , N0019 1888/055 : t.e. 8 , N0019 1888/059 : t.e. 8 , N0019 1889/077 : t.e. 8 , N0019 1889/084 : t.e. 8 , N0019 1889/097 : t.e. 8 , N0019 1890/101 : t.e. 8 , N0019 1890/104 : t.e. 8 , N0019 1890/110 : t.e. 8 , N0019 1890/113 : t.e. 8 , N0019 1890/118 : t.e. 8 , N0019 1891/140 : t.e. 8