Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Wien und Niederösterreich (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)


Avtor(ji):

Naslov:
Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Wien und Niederösterreich (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)
Založba:

Leto:
Jezik:
nemški
Tematsko področje:
Tisk do leta 1947 (1967)
Obseg:
Vrsta gradiva:
NEINVENTARIZIRANO
Število izvodov:
10
Signature:
N0017 1885/002 : t.e. 8 , N0017 1886/005 : t.e. 8 , N0017 1886/010 : t.e. 8 , N0017 1886/020 : t.e. 8 , N0017 1886/021 : t.e. 8 , N0017 1886/025 : t.e. 8 , N0017 1887/029 : t.e. 8 , N0017 1887/032 : t.e. 8 , N0017 1887/046 : t.e. 8 , N0017 1888/057 : t.e. 8