SLOVENSKA KOROŠKA: SEZNAM KRAJEV IN POLITIČNO UPRAVNA RAZDELITEV .- LJUBLJANA, 1945


Avtor(ji):
SIENČNIK LUKA, GRAFENAUER BOGO
Naslov:
SLOVENSKA KOROŠKA: SEZNAM KRAJEV IN POLITIČNO UPRAVNA RAZDELITEV .- LJUBLJANA, 1945
Založba:

Leto:
1945
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
ZGODOVINA
Obseg:
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
Število izvodov:
1
Signature:
ZG0092