27 VASI : glasilo krajevnih konferenc SZDL v krajevnih skupnostih Senožeče, Štjak in Vrabče


Avtor(ji):

Naslov:
27 VASI : glasilo krajevnih konferenc SZDL v krajevnih skupnostih Senožeče, Štjak in Vrabče
Založba:

Leto:
1979
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
NEZNANO
Obseg:
Vrsta gradiva:
NEINVENTARIZIRANO
Število izvodov:
4
Signature:
N0135 1979-2 : t.e. 50 , N0135 1981-1 : t.e. 50 , N0135 1985-1 : t.e. 50 , N0135 1986 : t.e. 50