TEMELJNA LISTINA OB NOVI JUGOSLOVANSKI USTAVI.- LJUBLJANA, 1962


Avtor(ji):
ŠNUDERL MAKSO
Naslov:
TEMELJNA LISTINA OB NOVI JUGOSLOVANSKI USTAVI.- LJUBLJANA, 1962
Založba:

Leto:
1962
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
ZGODOVINA
Obseg:
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
Število izvodov:
1
Signature:
ZG0048