Col v času italijanske okupacije in rekrutacija colskih fantov v italijansko vojsko [naloga za gibanje znanost mladini za zgodovino, Srednja naravoslovna šola Veno Pilon Ajdovščina]


Avtor(ji):
Repič Marija, Leban Erika
Naslov:
Col v času italijanske okupacije in rekrutacija colskih fantov v italijansko vojsko [naloga za gibanje znanost mladini za zgodovino, Srednja naravoslovna šola Veno Pilon Ajdovščina]
Založba:
SAMOZALOŽBA
Leto:
1993
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
DOMOZNANSTVO
Obseg:
Vrsta gradiva:
Fotokopija
Število izvodov:
1
Signature:
D0714