Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici je javni zavod s področja kulture, katerega glavna naloga je skrb za arhivsko gradivo na območju današnjih občin Ajdovščina, Bovec, Brda, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Tolmin, Vipava, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko.

Poleg arhivskega gradiva ustvarjalcev ima tudi bogato interno strokovno knjižnico s skoraj 10 tisoč knjižničnimi enotami s področja domoznanstva, arhivistike, zgodovine, kulturne zgodovine, geografije in priročniki ter veliko zbirko periodičnih publikacij. Vse knjižnične enote si je možno ogledati v čitalnici, saj le-teh ne izposojajo.